Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Κουφός, Γεώργιος Δημητρίου

  • τ.21 (1993-1994) - Άρθρα
    The neogene primates of Macedonia (Greece) and their contribution to the chronology = Τα πρωτεύοντα του Νεογενούς της Μακεδονίας και η συμβολή τους στη χρονολόγηση
    Λεπτομέρειες  PDF