Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ναθένας, Γιάννης

 • τ.20 τεύχ.1 (1989-1992) - Άρθρα
  Βάραθρα στην περιοχή της κοινότητας Γωνιών Μαλεβιζίου Κρήτης : "Καστέλλος", "Κατσούφενας Καμαράκι", "Τρικοφέφαλο", "Σκάλα Αντιχτή", "Κωνσταντή", "Μέση Πλατών", "Κάτη Λακκί", "Μαυριάνου", "Λάκκος Μαυριάνου" = Nine potholes at Gonies , Malevizion , Crete
  Λεπτομέρειες  PDF
 • τ.20 τεύχ.2 (1989-1992) - Άρθρα
  Το βάραθρο "του Στεφανάκη ο Τάφκος" της κοινότητας Αϊδονοχωρίου Ηρακλείου Κρήτης = The pothole "Tou Stefanaki o Tafkos" at Aidonohorion, Heraklion, Crete
  Λεπτομέρειες  PDF
 • τ.20 τεύχ.2 (1989-1992) - Άρθρα
  Βάραθρα στην περιοχή της κοινότητας Γωνιών Μαλεβιζίου Κρήτης : τα βάραθρα "Ψαρογένη Τρύπα" , "Σφεντιλιδολάκι Ι", "Πρίνου Τάφκος", "Του Ξερακιά το Αρμί", "Πίσω Λάγκος", "Συκίδι", και το σπήλαιο "Ανεμοσπηλιά" = Six potholes and a cave at Gonies , Malevizion , Crete
  Λεπτομέρειες  PDF
 • τ.20 τεύχ.2 (1989-1992) - Άρθρα
  Το βάραθρο "Τρικολάκκι" του δήμου Ανωγείων Μυλοποτάμου Κρήτης = The pothole "Trikolakkki" at Anogeia, Mylopotamos, Crete
  Λεπτομέρειες  PDF
 • τ.20 τεύχ.2 (1989-1992) - Άρθρα
  Τα βάραθρα "Μαρκομιχάλη" και "Κοντολιό" της κοινότητας Αστυρακίου, Μαλεβιζίου Κρήτης = The potholes "Markomichali" and "Kontolio" at Aastyrakion, Malevizion, Crete
  Λεπτομέρειες  PDF
 • τ.20 τεύχ.2 (1989-1992) - Άρθρα
  Σπηλαιολογικές έρευνες στην κοινότητα Δαμάστας Μαλεβιζίου Κρήτης = Speleological investigations at Damasta, Malevizion, Crete
  Λεπτομέρειες  PDF
 • τ.20 τεύχ.2 (1989-1992) - Άρθρα
  Το βάραθρο "Περιστερόταφκος" της κοινότητας Μαράθου Μαλεβιζίου Κρήτης = The pothole "Peristerotafkos" at Marathos , Maalevizion, Crete
  Λεπτομέρειες  PDF
 • τ.20 τεύχ.2 (1989-1992) - Άρθρα
  Δύο ανώνυμα βάραθρα της κοινότητας Σισών Ρεθύμνης = Two potholes at Sises, Rethymnon, Crete
  Λεπτομέρειες  PDF