Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παναγιάρης, Γ. Ε.

  • τ.21 (1993-1994) - Άρθρα
    Ινιοποίηση σε ανθρώπινο κρανίο από τα παλαιοπαθολογικά ευρήματα της νήσου Πάρου (Κλασική περίοδος 5ος αι. π.Χ) = Ossification of atlas vertebra (occipitalization) in a human skull from the palaeoanthropological data of Paros island skletal remains (5th century BC)
    Λεπτομέρειες  PDF
  • τ.21 (1993-1994) - Άρθρα
    Σπήλαια και περιβαλλοντική εκπαίδευση = Caves nad enviromental education
    Λεπτομέρειες  PDF