Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ξειδάκης, Γ. Σ.

  • τ.21 (1993-1994) - Άρθρα
    Τουριστική αξιοποίηση ενός μεγάλου καρστικού αγωγού : η περίπτωση του υπόγειου ποταμού - σπηλαίου πηγών Αγγίτη (Μααρά) Δράμας = Touristic development of a large karstic conduit : the case of the subterranean river and cave of piges Aggiti (MMaara), Drama, N. Greece
    Λεπτομέρειες  PDF