Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Κράνης, Η. Δ.

  • τ.21 (1993-1994) - Άρθρα
    Discontinuous tectonic deformation and cave formation : examples from the Hellenic territory = Ασυνεχής τεκτονική παραμόρφωση και δημιουργία σπηλαίων : χαρακτηριστικά από ελληνικό χώρο
    Λεπτομέρειες  PDF