Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μπασιάκος, Ιωάννης Ε.

 • τ.21 (1993-1994) - Άρθρα
  Υπόγεια μορφολογία και ασυνήθη σπηλαιοαποθέματα στο σπήλαιο Γλυφάδα Δυρού = Underground morphology and uncommon speleothems in the cave Glyfada, Diros, S. Peloponnaise
  Λεπτομέρειες  PDF
 • τ.21 (1993-1994) - Άρθρα
  "Μαργαριτάρια" σπηλαίων : ορυκτολογική και γεωχημική προσέγγιση = Cave "pearls" : mineralogy and geochemistry
  Λεπτομέρειες  PDF
 • τ.21 (1993-1994) - Άρθρα
  Οι χρονολογήσεις σε ελληνικά σπηλαιοπεριβάλλοντα με την τεχνική ESR και η σημασία τους στη μελέτη του τεταρτογενούς = ESR- dating of greek speleoenviroments and its importance to the study of quaternary
  Λεπτομέρειες  PDF