Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δούκας, Κωνσταντίνος

  • τ.21 (1993-1994) - Άρθρα
    The early Biharian rodent fauna from Toorkobounia 2 (Athens, Greece) = Τρωκτικά του κατώτερου Βιχαρίου από την θέση Τουρκοβούνια 2 (Αττικό Άλσος)
    Λεπτομέρειες  PDF