Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Χαλκιαδάκης, Μάρκος

  • τ.20 τεύχ.1 (1989-1992) - Άρθρα
    Γεωλογικές παρατηρήσεις στο βάραθρο "Δρακοπήγαδο" Μαυροβουνίου Καναλιών Μαγνησίας = Observations geologiques au gouffre "Dracopegado" Mavrovounio Kanalia, Magnessia
    Λεπτομέρειες  PDF