Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δωρής, Μιχάλης

  • τ.18 τεύχ.1 - 2 (1981-1982) - Άρθρα
    Κήρυξη της έναρξης του Συμποσίου από τον Γενικό Γραμματέα του Υπ.Π.Ε κ. Μιχάλη Δωρή = Commencement du Symposium par le Secretaire General du Ministere du Civilasation et des Mer. Mic. Doris
    Λεπτομέρειες  PDF