Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δερμιτζάκης, Μιχαήλ Δ.

 • τ.14 τεύχ.1 (1977) - Άρθρα
  Τεκτονικαί συνθήκαι και σπηλαιογένεσις του σπηλαίου "Κουτούκι" εις Παιανίαν Αττικής = Structural conditions and spelogenesis of the cave "Koutouki" in Paeania Attica
  Λεπτομέρειες  PDF
 • τ.14 τεύχ.1 (1977) - Άρθρα
  Τα ευρήματα θηλαστικών του τεταρτογενούς των σπηλαίων και καρστικών εγκοίλων της νήσου Κρήτης και η σημασία αυτών. = The Quarternary fossil mammals in the caves and karstic - holes of Crete island and their significance
  Λεπτομέρειες  PDF
 • τ.14 τεύχ.1 (1977) - Άρθρα
  The most important caves and potholes of Greece = Τα πλέον ενδιαφέροντα σπήλαια και βάραθρα της Ελλάδος
  Λεπτομέρειες  PDF
 • τ.15 τεύχ.1 (1978) - Άρθρα
  Κώδικας ελληνικής στρωματογραφικής ονοματολογίας και λεξιλόγιο χρήσιμων στρωματογραφικών όρων = Code of greek stratigraphic nomenclature and glossary of useful stratigraphic terms
  Λεπτομέρειες  PDF
 • τ.16 τεύχ.1 (1979) - Άρθρα
  Αποτελέσματα από την συσχέτιση των θαλάσσιων και μη θαλάσσιων αποθέσεων του νεογενούς στην Ανατολική Μεσόγειο = Quelques resultats sur la correlation de depots marins et non marins du neogene de la Mediterranee orientale
  Λεπτομέρειες  PDF
 • τ.18 τεύχ.1 - 2 (1981-1982) - Άρθρα
  Ιστορικό της σπηλαιολογίας στην Ελλάδα και συμβολή της στην επιστήμη και στην εθνική οικονομία = Histrory of speleology in Greece and its contribution to the scientific research and to the national economy
  Λεπτομέρειες  PDF
 • τ.18 τεύχ.1 - 2 (1981-1982) - Άρθρα
  Τρόποι υπολογισμού και μετρήσεων των παραμέτρων αναπτύξεως των σπηλαίων = Mesures de la profondeur et du developement d'une cavite
  Λεπτομέρειες  PDF
 • τ.19 τεύχ.2 (1989) - Άρθρα
  Στρωματογραφικά συμβάντα και γεωλογική εξέλιξη της Κρήτης κατά τον ανώτερο Καινοζωικό αιώνα = Les evenements stratigraphies et l' evolution geologique de la Crete pendant l'ere Cenozoique superieur
  Λεπτομέρειες  PDF
 • τ.21 (1993-1994) - Άρθρα
  Introduction address
  Λεπτομέρειες  PDF
 • τ.21 (1993-1994) - Άρθρα
  Ψήφισμα
  Λεπτομέρειες  PDF
 • τ.21 (1993-1994) - Άρθρα
  Καρστικά φαινόμενα και περιβαλλοντικές συνθήκες στη θαλάσσια περιοχή Αγίου Νικολάου Κρήτης : η λιμνοδολίνη του Αγίου Νικολάου και το σπηλαιοβάραθρο του Αγίου Χαραλάμπους = karstic phaenomen and enviromental conditions in the coastal area of Aghios Nikolaos Crete : the collapses doline of Aghios Nikolaos lake and the cave pot hole of Aghios Charalambos
  Λεπτομέρειες  PDF
 • τ.21 (1993-1994) - Άρθρα
  "Μαργαριτάρια" σπηλαίων : ορυκτολογική και γεωχημική προσέγγιση = Cave "pearls" : mineralogy and geochemistry
  Λεπτομέρειες  PDF
 • τ.21 (1993-1994) - Άρθρα
  Geological and stability study of Sykia cave (Olymbi - Chios Island) = Γεωλογική - βραχομηχανική μελέτη και διερεύνηση ευστάθειας του σπηλαίου Συκίας (Ολύμποι - Χίος)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • τ.21 (1993-1994) - Άρθρα
  Late cenozoic paleogeography and faunal succession of mammals in Greece = Άνω - καινοζωική παλαιογεωγραφία και διαδοχή της πανίδας των θηλαστικών στην Κρήτη
  Λεπτομέρειες  PDF
 • τ.21 (1993-1994) - Άρθρα
  "Speleo" : σύστημα για την αρχειοθέτηση και αξιολόγηση σπηλαιών σε Η/Υ = "Speleo" : a software application for filing and evaluating caves
  Λεπτομέρειες  PDF
 • τ.21 (1993-1994) - Άρθρα
  Οι παγετώδεις περίοδοι του τερτογενούς με ειδικότερες αναφορές στην Ελλάδα = The glacial periods of quaternary with specific references to Greece
  Λεπτομέρειες  PDF
 • τ.17 τεύχ.1 (1980) - Άρθρα
  Η μέχρι σήμερα πρόοδος και οι μελλοντικοί στόχοι στις έρευνες του νεογενούς = The progress today and the future objectives of research of the noegene
  Λεπτομέρειες  PDF