Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Καρράς, Νικόλαος

  • τ.21 (1993-1994) - Άρθρα
    Χρονολόγηση των κυριότερων και μερικών δευτερευόντων μεσοζωικών καρστικοποιήσεων της γεωτεκτονικής ζώνης Παρνασσού = Dating of the main and some secondary mesozoic karstifications of the Parnassus geotectonic zone
    Λεπτομέρειες  PDF