Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Λέκκας, Σπυρίδων Π.

  • τ.14 τεύχ.1 (1977) - Άρθρα
    Τεκτονικαί συνθήκαι και σπηλαιογένεσις του σπηλαίου "Κουτούκι" εις Παιανίαν Αττικής = Structural conditions and spelogenesis of the cave "Koutouki" in Paeania Attica
    Λεπτομέρειες  PDF