Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Οικονομόπουλος, Χρ. Θ.

  • τ.18 τεύχ.1 - 2 (1981-1982) - Άρθρα
    Οι αντρειωμένοι και οι Διγενήδες στα σπήλαια : η ιατρική ερμηνεία ενός άλυτου μέχρι σήμερα ιστορικού και λαογραφικού θέματος = Digenides and andriomeni of the caves : the medical explanation of a still unsolved historical and folkoric problem
    Λεπτομέρειες  PDF
  • τ.18 τεύχ.1 - 2 (1981-1982) - Άρθρα
    Η σπηλιά στα λαϊκά αινίγματα της ελληνίδας μάνας και η ιατρική ερμηνεία τους
    Λεπτομέρειες  PDF