Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Fistani, A.

  • τ.21 (1993-1994) - Άρθρα
    Η μεσο- πλειστοκαινική πανίδα μεγάλων θηλαστικών του σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων = The middle Pleistocene large mammal fauna of the Perama cave, Ioannina, Greece
    Λεπτομέρειες  PDF