Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Reumer, Jelle W.F.

  • τ.21 (1993-1994) - Άρθρα
    The pleistocene shrew from Crete (crocidura zimmermanni) in a broader evolutionary context = Μυογαλές (soricidae) στα νησιά, με ειδικές αναφορές στη πληστοκαινική μυγαλή της Κρήτης (crocidura zimmermanni)
    Λεπτομέρειες  PDF