Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Elburg, Rengert

  • τ.21 (1993-1994) - Άρθρα
    New evidence for the case of pleistocene man of Sardinia = Νέα στοιχεία για την παρουσία πλειστοκαινικού ανθρώπου στη Σαρδηνία
    Λεπτομέρειες  PDF