Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Zivanovic, S.

  • τ.20 τεύχ.1 (1989-1992) - Άρθρα
    Preliminary results of the examination of barn owl (Tyto alba) food pellets from two caves in central Crete, Greece = Πρώτα αποτελέσματα της εξετάσεως εμεσμάτων της γλαυκός Tyto alba από δύο σπήλαια της κεντρικής Κρήτης, Ελλάδα
    Λεπτομέρειες  PDF