Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
τ.21 (1993-1994) Potentials and risks of karst water for human needs  PDF
B. Krauthausen
 
τ.8 τεύχ.1 (Ιαν. - Φεβρ.1965) Πρακτικά Ε' γενικής συνέλευσης της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας 8ης Φεβρουαρίου 1965 = Compte - rendu de la veme assemblee de la S.S. de Grece, 8 Fevrier 1965  PDF
Ανώνυμο
 
τ.21 (1993-1994) Τα μεγαλύτερα βάραθρα και σπήλαια της Κρήτης = The largest potholes and caves of Crete  PDF
Κ. Αδαμόπουλος
 
τ.21 (1993-1994) Μαρτυρίες για τους κατοίκους της πρωτοελλαδικής Μάνικας.(2850-2350) : παλαιοδημογραφία και παλαιοπαθολογία = Evidensce for the people of early elladic Manika (2850 - 2350 BC) : palaeodemography and palaepathology  PDF
Α. Α. Νερούτσος, Σ. Κ. Μανώλης, Κ. Σ. Ζαφειράτος
 
τ.21 (1993-1994) Εισαγωγή - Περιεχόμενα  PDF
Ανώνυμο
 
τ.21 (1993-1994) Apports de l' observation speleologique a l' etablissement d' outils reglementaires de preservation de la ressource en eau - l' exemple du nord - quest de la France  PDF
Th. Leboulanger
 
τ.21 (1993-1994) First results of the palaentological study of the fissure fillings in the area of Halykes, Magnesia = Πρώτα αποτελέσματα της παλαιοντολογικής μελέτης χάσματος της περιοχής Αλυκών Μαγνησίας  PDF
Α. Αθανασίου
 
τ.21 (1993-1994) Υπόγεια μορφολογία και ασυνήθη σπηλαιοαποθέματα στο σπήλαιο Γλυφάδα Δυρού = Underground morphology and uncommon speleothems in the cave Glyfada, Diros, S. Peloponnaise  PDF
Ιωάννης Ε. Μπασιάκος, Σωτήριος Ν. Λεοντάρης
 
τ.11 τεύχ.5 - 6 (Ιαν. - Ιούν. 1972) Σπηλαιολογική δραστηριότις  PDF
Ανώνυμο
 
τ.21 (1993-1994) Χρονολογήσεις με τη μέθοδο ραδιοάνθρακα στο νεολιθικό σπήλαιο Αλεπότρυπα Δυρού = Datings with the method of radiacarbon in the neolithic cave "Alepotrypa", Diros  PDF
Νικόλαος Ζουριδάκης, Γεώργιος Παπαθανασόπουλος
 
41 - 50 από 115 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.