Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
τ.5 τεύχ.1 (Ιαν. - Μάρτ. 1959) Signes conventionnels en cartographie de formes speleologiques  PDF
Ιωάννης Πετροχείλου
 
τ.15 τεύχ.1 (1978) Σπηλαιολογικές πληροφορίες = Informations speleologiques  PDF
Ανώνυμο
 
τ.4 τεύχ.4 (Σεπτ. - Δεκ. 1957) Γενική σπηλαιολογία  PDF
Ιωάννης Πετροχείλου
 
τ.22 τεύχ.2 (1995-2000) Αιτίες καταστροφών στα σπήλαια = reasons for the physical deterioration of the caves  PDF
Πάνος Γ. Δημητρέλος
 
τ.12 τεύχ.4 (Οκτ.- Δεκ. 1973) Ελληνοϊταλική συνεργασία Υδρογεωσπηλαιολογικού περιεχομένου κατά Ιούλιον και Αύγουστον 1973 = Collaboration Greco - Italiane d'hydrogeospeleologie  PDF
Ανώνυμο
 
τ.3 τεύχ.5 - 6 (Ιαν. - Ιούν. 1956) Le role des discontinuites de roches a la speleogenese  PDF
Ιωάννης Πετροχείλου
 
τ.22 τεύχ.1 (1995-2000) 50 χρόνια σπηλαιολογικής προόδου : πρόλογος = Preface - 50 years progress of speleology  PDF
Γ. Θεοδώρου
 
τ.11 τεύχ.1 - 2 (Ιαν. - Ιούν. 1971) Η συμβολή της σπηλαιολογίας στον εσωτερικό τουρισμό : προβλήματα του εσωτερικού μας τουρισμού = La contridution de la speleologique au tourisme interieur  PDF
Άννα Ι. Πετροχείλου
 
τ.2 τεύχ.8 (Οκτ. - Δεκ. 1954) Μερικά προβλήματα σχοινίων ασφαλείας  PDF
Λεωνίδας Πετροχείλος
 
τ.19 τεύχ.2 (1989) Γενικό πρόγραμμα τρίμηνου σεμιναρίου επιστημονικής και αθλητικής σπηλαιολογίας  PDF
Ανώνυμο
 
1 - 10 από 30 Στοιχεία 1 2 3 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.