Νέο Υλικό: Προσθήκη νέου υλικού - Δελτίο Ε.Γ.Ε. (02/06/2016)

Προσθήκη του: α) τ.44(2010) με τα πρακτικά της  Επιστημονικής Συνεδρίας της Επιτροπής Γεωμορφολογίας και Περιβάλλοντος της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (5η ; 3 Δεκεμβρίου 2010 ; Πάτρα, Ελλάδα), β) 46(2012), γ) τ.47(2013) με τα πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωλογικής Eταιρίας (13ο ; 5-8 Σεπτεμβρίου 2013, Χανια, Κρήτη) με τίτλο "Έρευνα και Εκμετάλλευση Ορυκτών Πόρων" (σε τέσσερα τεύχη), δ) τ.48(2014) και ε) τ.49(2015) του Δελτίου της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας