Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Regional and teleseismic event detection capability of the small-aperture Tripoli seismic array, Greece  PDF
Μ. Πιρλή, J. Schweitzer
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Earthquake cluisters in NW Peloponnese Περίληψη  PDF
Μ. Μεσημέρη, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου, Β. Γ. Καρακώστας, Γ. Τσακλίδης
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Decelerating preshock seismic deformation in fault regions during critical periods  PDF
Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Ε. Μ. Σκορδύλης, Γιώργος Φ. Καρακαϊσης, Βασίλειος Κ. Παπαζάχος
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Earthquake/noise discrimination and estimation of P-S phases based on wave characteristics  PDF
Ε. Κόκκινου, Χ. Παναγιωτάκης, Φ. Χ. Βαλλιανάτος
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Application of 3 - D velocity models and ray tracing in double difference earthquake location algorithms : application to the Mygdonia basin (Northern Greece)  PDF
Ο. Χ. Γαλάνης, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Παναγιώτης Μ. Χατζηδημητρίου, Ε. Μ. Σκορδύλης
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Toward a joint catalogue of recent seismicity in western Greece : preliminary results  PDF
Ζ. Ρουμελιώτη, Αθανάσιος Γκάνας, Ε. Σώκος, Π. Πέτρου, Α. Σερπετσιδάκη, Γ. Δρακάτος
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Source parameters estimation from broadband regional seismograms for aerthquakes in the Aegean region and the Gorda plate  PDF
Α. Αγάλος, Π. Παπαδημητρίου, Ν. Βουλουμάνος, Μ. Μακρόπουλος
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Global relations between seismic fault parameters and moment magnitude of earthquakes  PDF
Βασίλειος Κ. Παπαζάχος, Ε. Μ. Σκορδύλης, Δημήτρης Γ. Παναγιωτόπουλος, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Γιώργος Φ. Καρακαϊσης
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Seismic observations with broadband instruments as Santorini volcano  PDF
Α. Κωλαϊτης, Π. Παπαδημητρίου, Γ. Κασσάρας, Κ. Χ. Μακρόπουλος
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Historical earthquakes in the region of Lefkada Island, Ionian Sea - Estimation of magnitudes from epicentral intensites  PDF
A. Fokaefs, Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Seismogenic sources and related active faults in the gulf of Corinthia combined approach  PDF
Μ. Σέγου, Σ. Γ. Λόζιος
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Nondestructive 2-D geoelectrical surveying into a building's basement  PDF
Ε. ΕΥ. Αθανασίου, Π. Τσούρλος, Γεώργιος Ν. Βαργεμέζης, Γρηγόρης Ν. Τσόκας
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) The earthquake of 426 bc in N. Evoikos Gulf revisited : amalgamation of two different strong earthquake events?  PDF
Ι. ΠαπαΪωάννου, Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος, Σπυρίδων Β. Παυλίδης
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Geothermal exploitation in the Sani - Afytos area of the Kassandra peninsula (Chalkidiki peninsula, Northern Greece)  PDF
Χρήστος Π. Κουγκουλής, Απόστολος Αρβανίτης, Ν. Κολιός, Σ. Κουτσίνος, Ι.-Σ. Κουγκουλής
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) The Psachna ( Evia Island ) earthquake swarm of june 2003  PDF
Κ Μπενετάτος, Αναστασία Α. Κυρατζή, Κ. Κεμεντζετζίδου, Ζ. Ρουμελιώτη, Γιώργος Φ. Καρακαϊσης, Ε. Μ. Σκορδύλης, Ι. Λατουσάκης, Γ. Δρακάτος
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Major tectonic structures in northeastern Greece deduced from geophysical and seismological data  PDF
Α. Δ Σταμπολίδης, Αναστασία Α. Κυρατζή, Σπυρίδων Β. Παυλίδης
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Recent 2005-2006 strong seismic activity in Greece under the aspect of seismicity parameters temporal variation analysis  PDF
Ι. Γ. Μπασκουτάς, Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος, Β. Γ. Καρακώστας, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Ambient noise horizontal - to - vertical spectral ratio for assessing site effects in urban enviroments : the case of Thessaloniki city (Northern Greece)  PDF
Α. Α. Πάνου, Νικόλαος Π. Θεοδουλίδης, Παναγιώτης Μ. Χατζηδημητρίου, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Κ. Χ. Στυλιανίδης
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Teleseismic body wave inversion  PDF
Α. Μόσχου, Π. Παπαδημητρίου, Κ. Χ. Μακρόπουλος
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Mapping of coda attenuation at the extend of the national seismological network of Greece  PDF
Ι. Γ. Μπασκουτάς, M. Herraiz, A. C. Perez, Ι. Σ. Καλογεράς, Γ. Πανοπούλου, Μ. Σαχπαζή, Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Critical-point behaviour in self-organazing systems : The September 1999 Athens earthquake and stock market correction  PDF
Α. Τζανής
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Structure of the Marathon basin (NE Attica, Greece) based on gravity measurements  PDF
Σ. Χαϊλάς, Α. Τζανής, Ευάγγελος Λάγιος
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) A source parameters study of the aftershock sequence of the Kozani - Grevena 1995 earthquake based on acceleration records  PDF
Α. Α. Πάνου, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Κυριάκος Παπαϊωάννου, Παναγιώτης Μ. Χατζηδημητρίου
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Velocity models inferred from p-waves travel time curves in South Aegean  PDF
Ι. Νικολιντάγκα, Β. Γ. Καρακώστας, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου, Φ. Βαλλιανάτος, Γ. Πανοπούλου
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Long temporal variation of seismic parameters for seismic patterns identification in Greece  PDF
Ι. Γ. Μπασκουτάς, Γ. Πανοπούλου, Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος
 
1 - 25 από 50 Στοιχεία 1 2 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.