Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Recent 2005-2006 strong seismic activity in Greece under the aspect of seismicity parameters temporal variation analysis  PDF
Ι. Γ. Μπασκουτάς, Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος, Β. Γ. Καρακώστας, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Ambient noise horizontal - to - vertical spectral ratio for assessing site effects in urban enviroments : the case of Thessaloniki city (Northern Greece)  PDF
Α. Α. Πάνου, Νικόλαος Π. Θεοδουλίδης, Παναγιώτης Μ. Χατζηδημητρίου, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Κ. Χ. Στυλιανίδης
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Earthquake cluisters in NW Peloponnese Περίληψη  PDF
Μ. Μεσημέρη, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου, Β. Γ. Καρακώστας, Γ. Τσακλίδης
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Teleseismic body wave inversion  PDF
Α. Μόσχου, Π. Παπαδημητρίου, Κ. Χ. Μακρόπουλος
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Mapping of coda attenuation at the extend of the national seismological network of Greece  PDF
Ι. Γ. Μπασκουτάς, M. Herraiz, A. C. Perez, Ι. Σ. Καλογεράς, Γ. Πανοπούλου, Μ. Σαχπαζή, Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος
 
Τόμ. 41, Αρ. 1 (2008) Μέτρηση της επίδρασης των παραγόντων στην έκλυση ραδονίου στην περιοχή Μεγάρων = Impact of meteorological processeson the randon emission in the Megara region  PDF
Ε. Οικονομόπουλος, Ε. Παπαευθυμίου, Κ. Ιωαννίδης, Ιωάννης Κουκουβέλας
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Critical-point behaviour in self-organazing systems : The September 1999 Athens earthquake and stock market correction  PDF
Α. Τζανής
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Structure of the Marathon basin (NE Attica, Greece) based on gravity measurements  PDF
Σ. Χαϊλάς, Α. Τζανής, Ευάγγελος Λάγιος
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) A source parameters study of the aftershock sequence of the Kozani - Grevena 1995 earthquake based on acceleration records  PDF
Α. Α. Πάνου, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Κυριάκος Παπαϊωάννου, Παναγιώτης Μ. Χατζηδημητρίου
 
Τόμ. 41, Αρ. 1 (2008) Ο γεώτοπος του ισθμού της Κορίνθου: "ένα γεωλογικό ταξίδι από το παρελθόν στο παρόν" - πιλοτική μουσειοσκευή = Water supplies in Korinthos town from the past until now  PDF
Φ. Τριπολιτσιώτου, Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης, Γεωργία Φέρμελη, Μ. Β. Τριανταφύλλου
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Velocity models inferred from p-waves travel time curves in South Aegean  PDF
Ι. Νικολιντάγκα, Β. Γ. Καρακώστας, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου, Φ. Βαλλιανάτος, Γ. Πανοπούλου
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Long temporal variation of seismic parameters for seismic patterns identification in Greece  PDF
Ι. Γ. Μπασκουτάς, Γ. Πανοπούλου, Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος
 
Τόμ. 41, Αρ. 1 (2008) Το υδατικό καθεστώς του νομού Κορινθίας = Water status in Korinthia prefecture  PDF
Ιωάννης Εμμ. Κουμαντάκης, Κώστας Βουδούρης, Κ. Μαρκαντώνης
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) The electric structure of the schizosphere in Se Thessaly, Greece, and its correlation with active tectonics  PDF
Α. Τζανής, Ε. Δροσοπούλου
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) The 26th December 2004 Indian Ocean tsunami : The intesity field  PDF
Ε. Δασκαλάκη, Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Seismicity criteria for the real - time identification of foreshoks in the Corinth Gulf  PDF
Κ. Ορφανογιαννάκη, Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος
 
Τόμ. 41, Αρ. 1 (2008) Περιεχόμενα [τ.41 τεύχ. 1 (2007)] = Contents [v.41 n.1 (2007)]  PDF
Α. Ανώνυμο
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Identification of temporal patterns in the seismicity of Sumatra using Poisson Hidden Markov models  PDF
Κ. Ορφανογιαννάκη, Δ. Καρλής, Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Πρόγνωση σεισμικών δονήσεων στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας με βάση τις μεταβολές της περιεκτικότητας του ραδονίου στα υπόγεια νερά  PDF
Παναγιώτης Μητρόπουλος, K. Notsu, Ν. Δ. Δελημπάσης, Ν. Κακαβάς, Π. Βουδούρης
 
Τόμ. 41, Αρ. 1 (2008) Νομός Κορινθίας . Υδατικό δυναμικό και διαχείρηση επιφανειακών νερών με την κατασκευή φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών = Korinthos prefecture. Water regime and surface water management by construction of dams and pond reservoirs  PDF
Γεώργιος Χ. Κούκης
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Seismic history of Pella and the 1st century B.C. earthquake  PDF
Ι. Ζάμπα, Β Κουσκούνα
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) First geophysical results in the archeological sites of Θουρία (Peloponnese, Hellas) and Sibari - Thurii (southern Italy )  PDF
Fiore B. Di, D. Chianese, A. Loperte, G. Conte, A. Dibenedetto, P. Vitti, O. Voza, E. Greco
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Estimation of seismic response of historical and monumental sites using microtremors : a case study in the ancient Artera, Chania, (Greece)  PDF
Μ. ΜωΪσίδη, Φ. Βαλλιανάτος, Ζ. Μακρής, Π. Σουπιός, Μ. Νικολιντάγκα
 
Τόμ. 41, Αρ. 1 (2008) Η γεωτεχνική της διώρυγας Κορίνθου : μία επισκόπηση = The geotechnics of Corinth canal : a review  PDF
Παύλος Γ. Μαρίνος, Γ. Τσιαμπάος
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Tectonic structure of Central-Western Attica (Greece) based on geophysical investigations-preliminary results  PDF
Τ. Δ. Παπαδόπουλος, N. Goutly, Ν. Βούλγαρης, Ι. Δ. Αλεξόπουλος, Ι Φουντούλης, Π. Ι. Καμπούρης, Β. Καραστάθης, C. Peirce, Ι. Κασσάρας, Μ. Πιρλή, Γ. Γκούμας, Ευάγγελος Λάγιος
 
1 - 25 από 68 Στοιχεία 1 2 3 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.