Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 40, Αρ. 2 (2007) Hermione, evolution of a Te-bearing epithermal mineralization, Argolis , Hellas  PDF
Στ. Τόμπρος, K. St. Seymour
 
Τόμ. 36, Αρ. 1 (2004) Hydrogeochemical condition of the Pikrolimni lake (Kilkis Greece)  PDF
Ελ. Ντότσικα, Υ. Μανιάτης, Ε. Τσαβιντόπουλος, Δ. Πουτούκης, Κ. Αλμπανάκης
 
Τόμ. 40, Αρ. 2 (2007) Mg-Fe-Rich amphiboles associated to pyroclastics from Santorini island, south Aegean sea volcanic arc, Greece  PDF
Κ. Π. Κιτσόπουλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Origin of the high-K Tertiary magmatism in Northern Greece: implications for mantle geochemistry and geotectonic setting Περίληψη  PDF
Κ. Πιπερά, Αντώνιος Α. Κορωναίος, Τ. Σολδάτος, G. Poli, Γεώργιος Χριστοφίδης
 
Τόμ. 40, Αρ. 2 (2007) Laser μ-Raman investigation of Greek bauxites from the Parnassos-Ghiona active mining area  PDF
. Γαμαλέτσος, Α. Γοδελίτσας, Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, Δ. Κοστόπουλος
 
Τόμ. 40, Αρ. 2 (2007) Comparative infrared sprectroscopic study of Ca- amphiboles  PDF
Ε. Θεοδόσογλου, Αντώνιος Α. Κορωναίος, Κ. Μ. Παρασκευόπουλος, Μ. Χριστοδούλου, Γεώργιος Χριστοφίδης, Λ. Παπαδοπούλου, Τ. Ζορμπά
 
Τόμ. 36, Αρ. 1 (2004) Removal of Lead (Pb2+) and Zinc (Zn2+) from Aqueous solutions by adsorption on vermiculite from Askos area in Macedonia (Northern Greece)  PDF
Α. Μπουρλίβα, Κλεόπας Κ. Μιχαηλίδης, Κ. Α. Σικαλίδης, Γ. Τρώντσιος
 
Τόμ. 40, Αρ. 2 (2007) Geochemical characterization of satellite hydrocarbon formations in Prinos-Kavala basin (North Greece)  PDF
Π. Κιομουρτζή, Ν. Πασαδάκης, Αβραάμ Μ. Ζεληλίδης
 
Τόμ. 46 (2012) The geochemical Atlas of European ground water with emphasis on Hellas = Ο γεωχημικός άτλας των υπόγειων υδάτων της Ευρώπης με έμφαση στην Ελλάδα Περίληψη  PDF
Α. Δημητριάδης, C. Reimann, M. Birke, Team EGG
 
Τόμ. 40, Αρ. 2 (2007) The A-type Kerkini granitic complex in north Greece: geocrhonology and geodynamic implications  PDF
Γεώργιος Χριστοφίδης, Αντώνιος Α. Κορωναίος, Α. Λιάτη, J. Kral
 
Τόμ. 40, Αρ. 2 (2007) The hydromagnesite deposits of the Atlin area, British Columbia, Canada, and their industrial potential as a fire retardant  PDF
Μ. Γ. Σταματάκης, R.W. Renaut, Κ. Κωστάκης, Σωτήρης Γ. Τσιβίλης, Γ. Σταματάκης, Γ. Κακάλη
 
Τόμ. 36, Αρ. 1 (2004) Κατανομή των Fe, AI, Cu, Co, Cr, Ni, Zn σε εδάφη ALFISOLS του Νομού Κιλκίς που σχηματίσθηκαν σε γάββρο  PDF
Π. Τσαουσίδου, Α. Τσαγκαλίδης, Ε. Γ Γκάρτζος, Κ. Χαϊντούτη, Δ. Γασπαράτος, Δ. Ταρενίδης
 
Τόμ. 40, Αρ. 2 (2007) Preliminary results upon crystallization of the Calcite-spherocobaltite solid solution  PDF
Δ. Κατσικόπουλος, A. Gonzalez-Fernadez, M. Prieto
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) On the occurrence of a volcanic ash layer in the ylokastro area, north Peloponnesus, Greece: mineralogy and geochemistry  PDF
Χ. Βασιλάτος, Μ. Τσιπούρα-Βλάχου, Μ. Γ. Σταματάκης
 
Τόμ. 40, Αρ. 2 (2007) The cation exchange capacity of the Greek zeolitic rocks  PDF
Ανέστης Α. Φιλιππίδης, Ν. Κατρινάρης, Μ. Γ. Σταματάκης, Α. Δρακούλης, Ε. Τζάμος
 
Τόμ. 40, Αρ. 2 (2007) Relationships between petrographic and physicomechanical properties of basic igneous rocks from the Pindos ophiolitic copmlex , NW Greece  PDF
Π. Πομώνης, Ι. Ρηγόπουλος, Β. Τσικούρας, Κ. Χατζηπαναγιώτου
 
Τόμ. 36, Αρ. 1 (2004) Γεωχημική και ορυκτολογική ανάλυση των ιζημάτων του κόλπου της Ελευσίνας - Μελέτη της ανθρωπογενούς επίδρασης  PDF
Γ. Κανελλοπούλου, Β. Περδικάτσης, Α. Φώσκολος
 
Τόμ. 40, Αρ. 2 (2007) An update in the seperation of natural from synthetic amethysts  PDF
Σ. Καραμπελάς, E. Fritsch, Τ. Ζορμπά, Κ. Μ. Παρασκευόπουλος, Σπύρος Σκλαβούνος
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Natural and anthropogenic effects on the soil geochemistry of Kavala area, Northern Greece  PDF
Γ. Παπαστέργιος, Ανέστης Α. Φιλιππίδης, J. L. Fernadez-Turiel, D. Gimeno, Κ. Α. Σικαλίδης
 
Τόμ. 40, Αρ. 2 (2007) Fluid geochemistry investigations on the volcanic system of Methana  PDF
Alessandro W. D', L. Brusca, Κ. Κυριακόπουλος, Μ. Μαργαριτόπουλος, Γ. Μίχας, Γεώργιος Παπαδάκης
 
Τόμ. 40, Αρ. 2 (2007) The utility of oil shows usefulness in hydrocarbon exploration of Western Greece  PDF
Ν. Ριγάκης, Κώστας Νικολάου, Φ. Μαρνέλης, Τ. Πάκος
 
Τόμ. 36, Αρ. 1 (2004) Βαθμός συσσώρευσης βαρέων μετάλλων σε συγκρίματα σιδήρου - μαγγανίου εδαφών με ατελή στράγγιση  PDF
Δ. Γασπαράτος, Κ. Χαϊντούτη, Δ. Ταρενίδης, Α. Τσαγκαλίδης
 
Τόμ. 40, Αρ. 2 (2007) Identification of treated-color freshwater cultured pearls  PDF
Σ. Καραμπελάς, E. Fritsch, Σπύρος Σκλαβούνος, Τ. Σολδάτος
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Urban geochemical studies in Europe  PDF
Α. Δημητριάδης, M. Birke, J. Locutura, A. B. Bel-lan, M. Duris,
 
Τόμ. 40, Αρ. 2 (2007) Layer charge and charge distribution of smectites: A parameter which controlsimportant physical properties of bentonites  PDF
Γ. Χρηστίδης
 
1 - 25 από 51 Στοιχεία 1 2 3 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.