Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 28 (1992) The role of extension in unroofing the Cycladic blueschist belt (Abstracts)  PDF
Dov Avigad, Zvi. Garfunkel
 
Τόμ. 25 (1990) Mineralogy and mineral chemistry of sulfide mineralizations with gold in the Stanos areas, Vertiskos formation , Chalkidiki (abstracts) = Ορυκτολογική και ορυκτοχημική μελέτη θειούχων μεταλλοφοριών με χρυσό της περιοχής Στανού, Σχηματισμός Βερτίσκου , Χαλκιδική  PDF
Σ. Η. Καλογερόπουλος, Ε. Κωνσταντινίδου, Ε. Σίμος
 
Τόμ. 25 (1990) New stratigraphical and tectonic data of the plio-pleistocene deposits of the Preveza area (abstracts) = Νεώτερα στοιχεία για τη στρωματογραφία και την τεκτονική των Πλειο-Πλειστοκαινικών αποθέσεων της περιοχής Πρέβεζας.  PDF
Θ. Ροντογιάννη, Α. Μέττος, Π. Πάσχος, Χ. Γεωργίου
 
Τόμ. 25 (1990) Rock 1: A program for statistical analysis of discontinuity planes in quick basic for PC-IMB and combatibles (abstracts) = Rock-1: ένα πρόγραμμα στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων από επιφάνειες ασυνέχειας σε Quick- Basic για PC- IMB συμβατά.  PDF
Οδ. Χρήστου
 
Τόμ. 28 (1992) The Rhodope question viewed Eastern Greece (Abstracts)  PDF
Braun E. Von
 
Τόμ. 28 (1992) Lower cretaceous in Iran (Abstracts)  PDF
M. Alavi-Naini, S.A Achanabati
 
Τόμ. 28 (1992) Plaktonic foraminiferal biostratigraphy of the carbonate- flysch sequence at Prossilion in the Parnassus-Ghiona zone, Central Greece (Abstracts)  PDF
Nicolaos Solakius, Φ. Πομώνη-Παπαϊωάννου
 
Τόμ. 28 (1992) Geotectonic evolution of the Aegean (Abstracts)  PDF
Δημήτριος Ι. Παπανικολάου
 
Τόμ. 28 (1992) Two lagomorphs from the pliogene of Macedonia, Greece (Abstracts)  PDF
Γεώργιος Δημητρίου Κουφός, Καλλιόπη Κ. Κολιαδήμου
 
Τόμ. 28 (1992) Geological map of Greece- Aegina island 1:25 000 (Abstracts)  PDF
V.J Dietrich, Παναγιώτης Γαϊτανάκης, I. Mercolli, R. Oberhansli
 
Τόμ. 25 (1990) Author index = Ευρετήριο συγγραφέων.  PDF
Anonymous
 
Τόμ. 25 (1990) Effects of capillary suction pressure on Pindos and Ionios flysch pelitic rock mass soundness by excavations (abstracts) = Επίδραη του τριχοειδούς νερού στην αποσάθρωση της πηλιτικής βραχομάζας του Πινδικού κια Ιόνιου Φλύσχη, κατά τα υπόγεια τεχνικά έργα.  PDF
Ν. Δουβέας
 
Τόμ. 25 (1990) Stratigraphic and paleoecological observations on the post-Alpine sediments at the Filiatra area (Messinia, Peloponnesus) and their neotectonic interpretation (abstracts) = Στρωματογραφικές και παλαιοοικολογικές παρατηρήσεις στα μεταλπικά ιζήματα της περιοχής Φιλιατρών και η νεοτεκτονική ερμηνεία τους.  PDF
Αναστασία Μαρκοπούλου-Διακαντώνη, Ρέα-Μαρία Μίρκου-Περιποπούλου, Ι. Μαριολάκος, Ι Φουντούλης
 
Τόμ. 25 (1990) RB-SR whole rock geochronology of Gneisses from Olympias, Chalkidiki (abstracts) = Γεωχρονολόγηση των γνευσίων της Ολυμπιάδας Χαλκιδικής, με τη μέθοδο Rb/Sr ολικού πετρώματος.  PDF
Λ. Α. Μάντζος
 
Τόμ. 28 (1992) Paleozoic magmatic rocks of Albania (Abstracts)  PDF
M. Shallo
 
Τόμ. 28 (1992) Foraminifera and nannoplankton biozonation of the proposed tethyan Campanian- Maastrichtian standard section at El Kef (Abstracts)  PDF
J. Salaj
 
Τόμ. 28 (1992) The recent drainage network of Thasos and its tectonic and morphplpgical background (Abstracts)  PDF
H. Weingartner
 
Τόμ. 28 (1992) Tectonometamorphic evolution of the geotectonic units of the Chalkidiki peninsula (Abstracts)  PDF
Δ. Σακελλαρίου
 
Τόμ. 28 (1992) Paleogeographical and paleogeological characteristics of Sarmatian in Serbia (Abstracts)  PDF
Jovanka Mitrovic-Petrovic, M. Eremija, M. Pavlovic
 
Τόμ. 28 (1992) Fossil coastlines of the Thera island reserches and their correlation with the tectonic and the recent transgression (Abstracts)  PDF
Ε. Μ. Καμπουρόγλου, Ι. Μήτσης, Ν. Δ. Δελημπάσης
 
Τόμ. 28 (1992) The rodia fault: an active complex shear zone (Larissa basin, Central Greece) (Abstracts)  PDF
Riccardo Caputo
 
Τόμ. 25 (1990) Some geodynamic implications from the tomographic inversion of P-Wave travel time residuals in the Aegean region (abstracts) = Μερικά γεωδυναμικά συμπεράσματα απο την τομογραφία της αναστροφής των χρονικών υπολειμμάτων των P-κυμάτων στο χώρο του Αιγαίου.  PDF
C. N. Ligdas, I. G. Main
 
Τόμ. 25 (1990) Comparative sedimentological studies in Deltaic platforms of Eastern and Western Mediteranean: Deltaic platforms of Thermaikos (Greece), Rhone(France) ,Evros(Spain) and Po (Italy) (abstracts) = Συγκριτικές ιζηματολογικές παρατηρήσεις σε δελταϊκές πλατφόρμες της ανατολικής και δυτικής Μεσογείου. Παραδείγματα: Δελταϊκές πλατφόρμες Θερμαϊκού (Ελλάδα), Ροδανού(Γαλλία), Έβρου (Ισπανία) και Πάδου (Ιταλία).  PDF
Γ. Χρόνης, Βασίλειος Λυκούσης, Ε. Μπαλόπουλος
 
Τόμ. 25 (1990) FE-Carpholite-chloritoid assemblages in metapelites-metasandstones of Skopelos island, N.Sporades, Greece.(abstracts) = Παρουσία FE -καρφολίτη-χλωριτοειδή σε μεταπηλιτικά-μεταψαμιτικά πετρώματα της νήσου Σκοπέλου , Β.Σποράδες.  PDF
Ε. Μπόσκος, Α. Λιάτη
 
Τόμ. 25 (1990) Composition and species diversity in lata miocene faunal assemblages of Northern Greece (abstracts) = Είδη και κατανομή τους στα πανιδικά σύνολα του Ανώτερου Μειόκαινου της Β.Ελλάδας.  PDF
Luis de Bonis, G. Bouvrain, D. Geraads, Γεώργιος Δημητρίου Κουφός
 
1 - 25 από 355 Στοιχεία 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.