Γεωμορφολογικά και μορφοτεκτονικά χαρακτηριστικά των αλλουβιακών ριπιδίων του βόρειου τμήματος της λεκάνης του Αγγίτη ποταμού

Χ. Πέννος, Θεόδωρος Αστάρας, Κωνσταντίνος Βουβαλίδης, Ε. Παπαφιλίππου-Πέννου, Σ. Πεχλιβανίδου

Περίληψη


Η υδρολογική λεκάνη του Αγγιτη ποταμού, η οποία αποτελεί τμήμα της ευρύτερης υδρολογικής λεκάνης του Στρυμόνα ποταμού, συνιστά ένα τεκτονικό βύθισμα στο βόρειο τμήμα του οποίου παρατηρούνται σύνθετες μορφές αλλουβιακών ριπιδίων. Στην εργασία αυτή διερευνήθηκε η επίδραση της τεκτονικής στην διαμόρφωση των αποθετικών διεργασιών και του μορφολογικού αναγλύφου του βόρειου τμήματος της λεκάνης της Δράμας. Για τον σκοπό αυτό έγινε ποσοτική ανάλυση των μορφολογικών χαρακτηριστικών των σύνθετων αλλουβιακών ριπιδίων της λεκάνης. Επίσης μελετήθηκαν η γεωλογία και η στρωματογραφία τους και προσδιορίστηκαν οι συνιστώσες των τεκτονικών κινήσεων που έλαβαν χώρα στην περιοχή μελέτης. Από την γεωμορφολογική έρευνα διαπιστώθηκε η ανύψωση του Μενοικιου όρους κατά 24m από το Α. Πλειστόκαινο μέχρι σήμερα με ταυτόχρονη στρέψη του προς τα βορειοανατολικά, ενώ αντίστοιχα για το Φαλακρο όρος, υπολογίστηκε ανύψωση 9m και ελάχιστη στρέψη του προς τα Ν-ΝΑ. Οι ορεινοί όγκοι που βρίσκονται ανατολικά και δυτικά του Αγγιτη ανυψώνονται με διαφορετικούς ρυθμούς τουλάχιστον για το βόρειο τμήμα της λεκάνης απορροής του. Η διαπίστωση αυτή ενισχύει την άποψη για την ύπαρξη ενός συστήματος τεκτονικών κεράτων και τεκτονικών τάφρων που διαμόρφωσε τη λεκάνη του Αγγιτη και επηρέασε την εξέλιξη της.

Λέξεις κλειδιά


Επιστημονική συνάντηση της Επιτροπής Γεωμορφολογίας και Περιβάλλοντος (ΕΓΕ) (5η : 3 Δεκεμβρίου 2010 : Πάτρα, Ελλάδα)

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα