Μορφοτεκτονική - σεισμοτεκτονική μελέτη των ρηγμάτων Στρατωνίου - Βαρβάρας και Γοματίου - Μεγάλης Παναγίας (Ανατολική Χαλκιδική) = Morphotectonics and seismotectonics of th Stratoni - Barbara and Gomati - Megali Panagia active fault (Eastern Chalkidiki, N

Αλέξανδρος Α. Χατζηπέτρος, Α. Μιχαηλίδου, Θεόδωρος Μ. Τσάπανος, Σπυρίδων Β. Παυλίδης

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα