Η πλημμύρα στο Μελισσουργό Θεσσαλονίκης, Οκτώβριος 2006: μια φυσικογεωγραφική προσέγγιση.

Κ. Βουβαλίδης, Κ. Αλμπανάκης, Π. Μούρτζιος, Μ. Νικολαϊδου, Σ. Παπαδοπούλου, Κ. Σταυριανού

Λέξεις κλειδιά


flood; floodpain; natural hazards; Melissourgos; Thessaloniki; πλημμύρα; πλημμυρικό πεδίο; φυσικές καταστροφές; Μελισσουργός; Θεσσαλονίκη; 2η Επιστημονική Συνεδρία της Επιτροπής Γεωμορφολογίας και Περιβάλλοντος της Ελληνικής Γεωλόγικής Εταιρίας, Αθήνα, 24

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα