Ποσοτικός προσδιορισμός ορυκτών σε λιγνίτη με περιθλασιμετρία ακτίνων X και χρήση ανιχνευτή σταθερής θέσης (XRD - PSD)

Σ. Παπαζησίμου, Σ. Καλαϊτζίδης

Λέξεις κλειδιά


Ορυκτολογία; Mineralogy; Πρακτικά 10ου Διεθνές Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας. Θεσσαλονίκη, 15-17 Απριλίου 2004

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα