Πετρογραφία - γεωχημεία και η μεταλλογένεση των ηφαιστίτων της τάφρου των Πετρωτών/Μαρώνεια, Δ. Θράκη

Κυριάκος Αρίκας, Π. Βουδούρης, R. M. Kloos, Ch. Tesch

Λέξεις κλειδιά


Πετρολογία; Petrology; Πρακτικά 10ου Διεθνές Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας. Θεσσαλονίκη, 15-17 Απριλίου 2004

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα