Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα μεταλλεία Κίρκης: περιοχή Αλεξανδρούπολης.

Κυριάκος Αρίκας, V. Watzl, D. Goetz

Λέξεις κλειδιά


Αλεξανδρούπολη; μεταλλεία Κίρκης; περιβάλλον; environment; Πρακτικά 10ου Διεθνές Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας. Θεσσαλονίκη, 15-17 Απριλίου 2004

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα