Παλαιοπεριβάλλον σχηματισμού του λιγνίτη της γεώτρησης #53 της νεογενούς λεκάνης Αλμυρού, Κεντρική Ελλαδα

Α. Μπουζινός, Χρυσάνθη Ε. Ιωακείμ

Λέξεις κλειδιά


Ιζηματολογία; Sedimentology; Πρακτικά 10ου Διεθνές Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας. Θεσσαλονίκη, 15-17 Απριλίου 2004

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα