Γεωμορφολογική εξέλιξη του όρμου Παλαμαρίου (Βορειοανατολική Σκύρος ) κατά το ανώτερο ολόκαινο

Κοσμάς Παυλόπουλος, Ευθύμιος Καρυμπάλης, Παναγιώτης Καρκανάς, Λ. Παρλαμά, Ι. Μάνος, Μ.Β. Τριανταφύλλου, Μ. Θεοχάρη

Λέξεις κλειδιά


Φυσική Γεωγραφία, Ωκεανογραφία; Physical Geography, Oceanography; Πρακτικά 10ου Διεθνές Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας. Θεσσαλονίκη, 15-17 Απριλίου 2004

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα