Πρώτα αποτελέσματα μελέτης της γεωλογικής δομής και της κινηματικής παραμόρφωσης στο όρος Τζένα (υποζώνη Πάικου, Κεντρικής Μακεδονία, Ελλάδα) = Preliminary results of the geological structure and kinematics of the deformation in MT. Tzena (Paikon subzone, Central Macedonia, Greece)

Ε. Κατριβανός, Δημοσθένης Μ. Μουντράκης, Αδαμάντιος Α. Κίλιας, Σπυρίδων Β. Παυλίδης

Λέξεις κλειδιάΠλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα