Μορφές των διαπείρων σε σχέση με τις διαφορετικές τιμές του ιξώδους των υλικών, μια πειραματική προσέγγιση = Shapes of diapirs in relation to viscosity contrast, an experimental approach

Δ. Τουρνάς, Δημήτριος Σοκούτης, Σπυρίδων Β. Παυλίδης

Λέξεις κλειδιά


Γενική Επιστημονική Συνεδρία της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας (12 Μαρτίου 2003 : Πανεπιστήμιο Αθηνών : Αθήνα)

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα