Νέα βιοστρωματογραφικά στοιχεία περί της ηλικίας και της γεωτεκτονικής θέσης του φλύσχη της Αιτωλίας ( Ορεινή Ναυπάκτια, Στερεά Ελλάδα ) = New biostratigriphical elements of the age and the geotectonics position ot the Aetolian flysch

Α. Μαυρίδης, Χρυσάνθη Ε. Ιωακείμ, Β. Σκούρτση-Κορωναίου

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα