Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γκοντελίτσας, Αθανάσιος Χ.

 • Τόμ. 25, Αρ. 2 (1991) - Άρθρα
  Evidence for high pressure metamorphism in the Vertiskos group of the Serbomacedonian massif: the eglogite of Nea Roda, Chalkidiki = Δεδομένα για την υψηλής πίεσης μεταμόρφωση της ενότητας Βερτίσκου, της Σερβομακεδονικής μάζας: ο εκλογίτης Νέων Ρόδων, Χαλ
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 30, Αρ. 3 (1994) - Άρθρα
  FT - IR Spectroscopic study of Fibrous natural zeolites = FT - IR φασματοσκοπική μελέτη ινωδών φυσικών ζεολιθών
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) - Άρθρα
  Neutralization of sludge and purification of wastewater from Sindos industrial area of Thessaloniki (Greece) using natural zeolite
  Περίληψη  PDF
 • Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) - Άρθρα
  Removal of malachite green dye from aqueous solutions by diasporic greek raw bauxite
  Περίληψη  PDF