Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Οικονόμου, Αθανασία

 • Τόμ. 18 (1986) - Άρθρα
  Παρατηρήσεις που αφορούν στην δυνατότητα εφαρμογής των γεωηλεκτρικών μεθόδων στην έρευνα για την πρόγνωση σεισμών = Some ermarks about the application possibility of geoelectric methods for investigation of earthquake prediction
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 19 (1987) - Άρθρα
  Σεισμοτεκτονικές παρατηρήσεις στον ελληνικό χώρο = Seismotectonics observations in the greek area
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 19 (1987) - Άρθρα
  Συμβολή στη γνώση των αιτιών των μεταβολών της ειδικής ηλεκτρικής αντιστάσεως των πετρωμάτων πριν και μετά την εκδήλωση σεισμών
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 30, Αρ. 2 (1994) - Άρθρα
  Παλαιοοικολογία από διατομίτες του ανώτερου πλειοκαινου στη Δυτική Πελλοπόνησο = Paleoecology from upper - Pliocene diatomite beds of Western Peloponnesus ( Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) - Άρθρα
  The Corini active fault in southwestern Viotia region, Central Greece : segmentation, stress analysis and extensional strain patterns
  Λεπτομέρειες  PDF