Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ελευθερίου, Αντ.

  • Τόμ. 17 (1985) - Άρθρα
    Οι κατολισθήσεις στον ελληνικό χώρο και το πρόβλημα της αποκατάστασης των κατολισθαινόντων οικισμών της Ελλάδος
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 19 (1987) - Άρθρα
    Διαμόρφωση της έντασης των σεισμών συναρτήσει του εδάφους θεμελίωσης και τα σύνδρομα γεωλογικά φαινόμενα μετά από μεγάλους σεισμούς
    Λεπτομέρειες  PDF