Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γκεμιτζή, Α.

  • Τόμ. 37 (2005) - Άρθρα
    Εκτίμηση της τρωτότητας στη ρύπανση των υπογείων υδροφορέων της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τη χρήση των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, πολυκριτηριακής ανάλυσης και ασαφούς λογικής = Evaluation of groundwater vulnerability to pollution in the
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) - Άρθρα
    The evolution of the stress field in eastern Macedonia and Thrace
    Λεπτομέρειες  PDF