Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δασύρας, Α.

  • Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) - Άρθρα
    Συμβολή της ηλεκτρικής τομογραφίας και της σεισμικής διάθλασης στην επιλογή θέσης για την δημιουργία λιμνοδεξαμενής στην Κουντουρά, Δ. Πελεκάνου, Ν. Χανίων
    Λεπτομέρειες  PDF