Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δημάδης, Α.

  • Τόμ. 20, Αρ. 2 (1988) - Άρθρα
    Συμβολή στη μελέτη του μεταμορφωμένου συστήματος της Ροδόπης μεταξύ Ξάνθης - Ιάσμου και ελληνιβουλγαρικών συνόρων = Contribution to the study of the Rhodope metamorphic basement between Xanthi - Iasmos and greek - bulgarian borders
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 30, Αρ. 4 (1994) - Άρθρα
    Υδρογεωλογικές συνθήκες στο Δ. Φαλακρό όρος . Υδραυλική λειτουργία της καρστικής πηγής πηγών Αγγίτη και το σπήλαιο Μαάρα = Hydrogeological conditios in W. Falakro Mountain . The hydraulic regime of the karstic spring of River Aggitis and the Maara Cave
    Λεπτομέρειες  PDF