Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ευσταθίου, Α.

  • Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) - Άρθρα
    Multimensional earthquake frequency distributions consistent with non-extensive statistical physics: the interdependence of magnitude, interevent time and interevent distance in North California
    Περίληψη  PDF