Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μερμίγκη, Α.

  • Τόμ. 34, Αρ. 2 (2001) - Άρθρα
    Νεα παλαιοντολογικά και στρωματογραφικά δεδωμένα επι της ανωκρητιδικής επίκλυσης στην ζώνη Ανατολικής Ελλάδας (Μαρμείκο, Πτώον όρος, Βορειοανατολική Βοιωτία) = New palaeontological and stratigraphical data on the upper-cretaceous transgression of the Pela
    Λεπτομέρειες  PDF