Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παλαιοκρασάς, Α.

  • Τόμ. 34, Αρ. 4 (2001) - Άρθρα
    Αναζήτηση ενάλιων κινητών και ακίνητων μαρτυρίων ανθρώπινης δραστηριότητας στην Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος), με σύγχρονες γεωφυσικές μεθόδους - προκαταρκτικά αποτελέσματα = A reconaissance marine geophysical survey in Alexandria, Egypt, for the detection of an
    Λεπτομέρειες  PDF