Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ράσσιος, Α.

 • Τόμ. 28, Αρ. 2 (1993) - Άρθρα
  Emplacement tectonism and the position of chrome ores in the Mega Isoma peridotites, SW Othris, Greece.
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  Internal structure of the Dramala peridotite, Pindos ophiolite, Greece (abstracts) = Εσωτερική δομή και ψευδοστρωματογραφία της περιδοτιτικής μάζας στην περιοχή Δράμαλα της Οροσειράς Πίνδου, Ελλάδα.
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28 (1992) - Επιτομές
  Emplacament tectonism and the position of chrome ores in the Mega Isoma peridotites, SW Othris, Greece (Abstracts)
  Λεπτομέρειες  PDF