Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ιωάννου, Α. Σ.

  • Τόμ. 28, Αρ. 1 (1993) - Άρθρα
    Ανανέωση των ποταμών στο χώρο που περιβάλλει το Βόρειο Αιγαίο πέλαγος σε σχέση προς τις μεταπλειοκαινικές τεκτονικές και κλιματικές αλλαγές
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 28 (1992) - Επιτομές
    River Rejuvenation at the area surrounding the North Aegean sea related to post pliocene tectonic and climatic changes (Abstracts)
    Λεπτομέρειες  PDF