Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γαλανόπουλος, Β.

 • Τόμ. 30, Αρ. 1 (1994) - Άρθρα
  Gold silver and base metals in the Manganese mineral assmblages of the NE Chalkidiki ore deposits = Χρυσός, Αργυρος και βασικά μέταλλα στις παραγενέσεις
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 30, Αρ. 1 (1994) - Άρθρα
  The manganese ore deposit of the NE Challidiki = Κοίτασμα μαγγανίου της ΒΑ Χαλικιδικής
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 30, Αρ. 3 (1994) - Άρθρα
  The origin of Volcanic - exhalative deposits rich in Fe, Mn and Ba : a comparison of the vani and the langban depostis = Προέλευση κοιτασμάτων πλούσια σε Fe , Mn και Ba από ηφαιστεικές αναθυμιάσεις . Μια σύγκριση μεταξύ των κοιτασμάτων της Βάνης και του L
  Λεπτομέρειες  PDF