Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Καλλέργης, Γεώργιος Α.

 • Τόμ. 6, Αρ. 1 (1964) - Άρθρα
  Γεωλογικαί έρευναι εις Ανατολικήν Αργολίδα - Ερμιονίδα και περιοχήν Αγ. Θεοδώρων - Περαχώρας = Geological investigation in Eastern Argolis - Hermionis and Ag. Theodori - Perachora area
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 8, Αρ. 1 (1971) - Άρθρα
  Συμβολή εις την γνώσιν της ηλικίας της σχιστοκερατολιθικής διαπλάσεως εις Θεσσαλίαν (Θεόπετρα, Κοζιάκας) = Contribution to the knowledge of the age of shale - chert formation in Western Thessaly (Theopetra, Koziakas)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 9, Αρ. 1 (1972) - Άρθρα
  Σχέσις ενεργού κατεισδύσεως και βροχοπτώσεως εις τας αλλουβιακάς αποθέσεις περιοχής Καλαμπάκας (Δυτ. Θεσσαλία) = Relation between effective infiltration and precipitation in alluvial deposits of Kalambaka area (W. Thessaly)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 9, Αρ. 2 (1972) - Άρθρα
  Γεωλογική και κοιτασματολογική έρευνα λιγνιτικού κοιτάσματος πεδίου Μαραθούσης (Μεγαλοπόλεως) = Geological and deposit investigation of Marathoussa lignite field (Megalopolis)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 9, Αρ. 2 (1972) - Άρθρα
  Φαινόμενα ρεούσης άμμου παρατηρηθέντα κατά την εκτέλεσιν υδρογεωτρήσεων εις Δυτ. Θεσσαλίαν = Quick - sand phenomena observed during the drilling of water wells in Western Thessaly
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 12, Αρ. 2 (1976) - Άρθρα
  Environmental isotope data in the Western Thessaly valley, Greece: use of mathematical model for quantitative evaluations with tritium = Συμβολή της ισοτοπικής υδρολογίας εις την επίλυσιν υδρογεωλογικών προβλημάτων εις Δυτ. Θεσσαλίαν
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 17 (1985) - Άρθρα
  Προστασία των έργων υδροληψίας από τη ρύπανση
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 30, Αρ. 4 (1994) - Άρθρα
  Τα αποτελέσματα της συνδυασμένης δράσης ξηρασίας και υπερενταντικών αντλήσεων στον υδροφόρο ορίζοντα των τεταρτογενών της λεκάνης του Γλαύκου ποταμού = The results of drainage and overpumping of the aquifer in the Quaternary formations of Glafkos river ba
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 6 (2002) - Άρθρα
  Έλεγχος της ρύπανσης και τεχνικές απορρύπανσης υδροφόρων = Pollution control and clean up technics of contaminated aquifers
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 40, Αρ. 2 (2007) - Άρθρα
  The use of " Antecedent Precipitation Index" and "Delay Factor" to estimate rynoff from rainfall : a case study from eight drainage basins - Achaia, Peloponessos , Greecr
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 40, Αρ. 2 (2007) - Άρθρα
  Water resources in the wider area of the Aposelemis basin, Crete island, Greece
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) - Άρθρα
  International hydrogeological map of Europe: sheet D6 ''Athina''
  Λεπτομέρειες  PDF