Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Καγκιούζης, Γρ.

  • Τόμ. 34, Αρ. 2 (2001) - Άρθρα
    Ωτόλιθοι απο το κατώτερο πλειόκαινο της τομής Πρασσιών (Ρέθυμνο, Κρήτη). Συστηματική - Παλαιοοικολογία = Otoliths from the lower pliocene of the section Prassies (Rethymnon, NW-Crete). Systematics - Paleoecology
    Λεπτομέρειες  PDF