Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πατεράκης, Γ.

  • Τόμ. 18 (1986) - Άρθρα
    Μελέτη των μαρμάρων Μερέντας (Α. Αττική) από τη σκοπιά της δυνατότητας παραγωγής αδρανών υλικών = Les marbles des Merenta (Attique) du point de vue de leur convenabilite comme agregats
    Λεπτομέρειες  PDF